Full-protection-shackle.svg
This article has been fully protected from editing.
If you want to request an edit to this article, please notify a content moderator, administrator, or bureaucrat so they can add it in for you.
Reason for protection: Christmas season is finished.

"Thank You, Ang Babait Ninyo" is the Christmas Station ID for 2014.

Lyrics

Umagang may dala ng bagong pag-asa
Tibok ng puso, bawat hininga
Kislap ng bituin, lamig ng hangin
Sagot sa panalangin, di man natin hingin
Ang pasko'y paalala
Na bawa't isa'y pagpapala
Mula sa Kanya
Na unang biyaya
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Thank you, thank you
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Nadapa man kahapon
Bukas ay babangon
Lahat ng pagkakataon
Ako'y iyong inaahon
Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
'Di man natin hingin
Ang pasko'y paalala
Na bawa't isa'y pagpapala
Mula sa Kanya
Na unang biyaya
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Higit pa sa sapat
Binigay Niya na'ng lahat
Maraming dahilan, maraming paraan
Para sa inyo ay magpasalamat
Ang pasko'y paalala
Na bawa't isa'y pagpapala
Mula sa Kanya
Na unang biyaya
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Thank you, thank you
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
Thank you, thank you
Thank you, thank you
Ang babait ninyo

Trivia

Videos

Official Music Video


v - e - d Christmas Station ID
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.